കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് സമാപിച്ചു

പയ്യന്നൂർ : പയ്യന്നൂർ ജേസീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ട് മാസക്കാലമായി നടത്തി വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് സമാപിച്ചു. സമാപന പരിപാടി ജേസീസ് മുൻ പ്രസിഡണ്ട് ബി.സജിത്ത് ലാൽ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.ജേസീസ് പ്രസിഡണ്ട് പ്രമോദ് പുത്തലത്ത് അദ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കെ.വിനോദ് , മനു കൃഷ്ണൻ, വിനോദ് പ്രദീപ് ബാബു, റുക്നുദ്ദീൻ, തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ജേസീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്തർദേശീയ പരിശീലകൻ ഹരീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം.

Leave a Reply

Top