ടി.വി.ഗോപാലൻ അനുസ്മരണം

പയ്യന്നൂർ: പ്രമുഖ സഹകാരിയും സി.എം.പി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ അംഗവും പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ടി.വി. ഗോപാലന്റെ നാളെ ചരമ വാർഷികം സി.എം.പി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു. നഗരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി. സജിത്ത് ലാൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. പി. രത്‌നാകരൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. കെ.വി. ദാമോദരൻ, വി.പി. ശശിധരൻ, ഇ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് – കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകനും വിഷ വൈദ്യനും സി.എം.പി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന ടി.കെ. ദാമോദര കുറുപ്പിന്റെ മൂന്നാം ചരമ വാർഷികം സി.എം.പി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു. കെ.വി. ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. സി.എം.പി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ അംഗം ബി. സജിത്ത് ലാൽ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്തി. പി രത്‌നാകരൻ, വി.പി. ശശിധരൻ, ഇ. സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Top