സി.പി. മൂസാൻ കുട്ടി അനുസ്മരണം

പയ്യന്നൂർ: സി.എം.പി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും മുൻ എം.എൽ എ യും സഹകാരിയുമായിരുന്ന സി.പി. മൂസ്സാൻ കട്ടിയുടെ ഒമ്പതാം ചരമവാർഷികം സി.എം.പി പയ്യന്നൂർ ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു. നഗരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി.എം.പി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ അംഗം ബി. സജിത്ത് ലാൽ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. കെ.വി. ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി . ഏരിയാ സെക്രട്ടറി പി. രത്നാകരൻ , ഇ. സുനിൽ കുമാർ , ഹരീന്ദ്രൻ, വി.പി. ശശിധരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Top