എസ്.ആർ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു വിജയം

പയ്യന്നൂർ : പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ  എസ്.ആർ.എം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു സെറ്റുകൾക്കാണ് എസ്.ആർ.എം വിജയിച്ചത്.

Leave a Reply

Top