ഇന്നത്തെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ONGC

പയ്യന്നൂർ: അഖിലേന്ത്യാ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളിയിൽ ഇന്നത്തെ  രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ  ഒന്നിനെതിരെ 3  സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി  ഒഎൻജിസി ജേതാക്കളായി.  സ്‌കോർ :  25 :17, 7:25, 18:25, 23:25

Leave a Reply

Top