നാലാം ദിനം ആദ്യമത്സരത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി വനിതകൾക്ക് ജയം

പയ്യന്നൂർ: ടി ഗോവിന്ദൻ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള  അഖിലേന്ത്യാ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളിയുടെ നാലാം ദിവസത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ (വനിതാ)   പശ്ചിമ റെയിൽവേയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കെ.എസ്.ഇ.ബി തിരുവനന്തപുരം  ജേതാക്കളായി   ഇരു ടീമുകളും ഈരണ്ടു സെറ്റുകൾ  വീതം ജയിച്ച മത്സരത്തിലെ നിർണ്ണായകമായ അഞ്ചാം സെറ്റ് നേടി കെ.എസ്.ഇ.ബി  ജയം നേടി.   .സ്കോർ :- 25:23 ; 25:10 ; 21:25 ; 20:25 ; 15:10

Leave a Reply

Top