ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ KSEBക്ക് വിജയം

പയ്യന്നൂർ: ടി.ഗോവിന്ദൻ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഖിലേന്ത്യ ഇൻവിറ്റേഷൻ വോളിബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റിൽ ഇന്ന് നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ (വനിത) SAI തലശേരിയെ KSEB തിരുവനന്തപുരം പരാജയപ്പെടുത്തി. 5 സെറ്റ് നീണ്ട ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് KSEB വിജയിച്ചത്. സ്കോർ :- 17:25 , 25:14 , 25:16 ,21:25 ,15:12

 

 

Leave a Reply

Top